ارمغان


مدیر مسئول : بهگونیا، موسی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، چهارراه شهید نظری، پ. 272
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۸۴۳۶۳
تلفن : ۶۶۴۹۲۷۵۴ ، ۶۶۴۸۰۲۱۶ ، ۶۶۹۶۹۵۷۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۱/۰۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۹۲۷۵۴
شماره پروانه نشر : ۳۶۰ دائم
پست الکترونیکی : v.behgonia_eng@yahoo.com
وب سایت : http://www.armaghan-pub.com
شناسه شابك : [۹۷۹۱۱-۶۰۰],[۶۸۲۱-۶۲۲],[۹۵۳۴۱-۶۲۲],[۵۵۶۰-۹۶۴],[۸۹۷۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : ارمغان

فهرست كتاب های ناشر