اشرفی


مدیر مسئول : اشرف‌الکتابی، ابوالقاسم
زمینه فعالیت : زبان، ادبيات، جغرافيا و تاريخ،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. انقلاب، مقابل دبیرخانه دانشگاه تهران، بازارچه کتاب، پ. 10
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۶۳۶۵۸
تلفن : ۶۶۴۰۸۴۴۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۱/۱۲/۰۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۸۰۴۰۲
شماره پروانه نشر : ۱۹۱ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۵۹۷-۹۶۴],[۹۰۰۲۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس :
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : اشرفی

فهرست كتاب های ناشر