ناد علی


مدیر مسئول : کاکویی، صغرا
زمینه فعالیت : مذهب، علوم اجتماعي، ادبيات،
استان - شهرستان : مازندران - ساری
نشانی پستی : بلوار پاسداران، بیست و چهار‌متری رفیع، ساختمان بهشت 2، ط. 2
صندوق پستی : ۴۸۱۵۸۱۹۷۳۸
تلفن : ۳۳۳۴۵۰۹۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۱۰/۰۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۶۴۳۶ موقت
پست الکترونیکی : nadali_esmaeli@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۷۵۸-۶۰۰],[۹۴۹۱۰-۹۶۴],[۹۵۱۲۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : ناد علی

فهرست كتاب های ناشر