یاران مهدی (عج)


مدیر مسئول : استادآقایی، اصغر
زمینه فعالیت : مذهب،
استان - شهرستان : اصفهان - آران و بیدگل
نشانی پستی : خ. نواب صفوی
صندوق پستی : ۸۷۴۱۸۶۸۷۹۸
تلفن : ۵۴۷۴۱۱۶۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۱/۰۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۵۴۷۴۱۱۶۵
شماره پروانه نشر : ۶۴۳۴ موقت
پست الکترونیکی : mo.yaranemahdi@yahoo.com
وب سایت : http://www.yaranemahdi.com
شناسه شابك : [۶۱۸۷-۶۰۰],[۹۰۸۶۶-۶۰۰],[۹۴۹۱۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : یاران مهدی (عج)

فهرست كتاب های ناشر