نسیم کوثر


مدیر مسئول : جعفری‌نیا، محمدرضا
زمینه فعالیت : كتابهاي كودكان و نوجوانان،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : دور شهر، ک. سی‌ام، پ. 55
صندوق پستی : ۳۷۱۳۷۱۴۱۳۱
تلفن : ۳۷۸۳۰۵۶۷/۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۴/۲۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۸۳۰۵۶۸
شماره پروانه نشر : ۶۵۱۰ موقت
پست الکترونیکی : nasimkowsar@yahoo.com
وب سایت : http://www.nasimkowsar.com
شناسه شابك : [۲۴۰-۹۶۴],[۲۵۴۸-۹۶۴],[۸۴۸۷-۹۶۴],[۹۴۹۲۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : نسیم کوثر

فهرست كتاب های ناشر