نبا


مدیر مسئول : شهری، محمدحسین
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. شریعتی، مقابل خیابان ملک، خ. شبستری، خ. ادیبی، پ. 26، ط. سوم
صندوق پستی : ۱۶۱۳۸۴۴۱۱۴
تلفن : ۷۷۵۰۴۶۸۳ ، ۷۷۵۰۶۶۰۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۳/۰۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۷۷۵۰۴۶۸۳
شماره پروانه نشر : ۶۶۸ دائم
پست الکترونیکی : mh_shahri@yahoo.com
وب سایت : http://www.nabacultural.org
شناسه شابك : [۲۶۴-۶۰۰],[۶۶۴۳-۹۶۴],[۸۳۲۳-۹۶۴],[۹۰۵۰۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : نبا

فهرست كتاب های ناشر