آذر


مدیر مسئول : عظیمی‌زواره‌ای، حمیدرضا
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، بین خ. فخررازی و خ. دوازده فروردین، پ. 320
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۴۳۹۳۴
تلفن : ۶۶۴۶۵۸۳۰ ، ۶۶۴۶۵۸۳۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۱/۲۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۶۴۷۷۹
شماره پروانه نشر : ۱۳۳ موقت
پست الکترونیکی : azarpublisher@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۸۶۲-۶۰۰],[۷۹۰۱-۹۶۴],[۹۰۶۶۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آذر

فهرست كتاب های ناشر