آیندگان


مدیر مسئول : عظیمی، گشتاسب
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دانشگاه، تقاطع ژاندارمری، پ. 58، ساختمان ایرانیان، ط. سوم، واحد 11
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۶۴۵۳۵
تلفن : ۶۶۴۱۶۵۲۵ ، ۶۶۴۹۸۵۲۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۵/۱۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۹۸۵۲۸
شماره پروانه نشر : ۱۵۳۸ موقت
پست الکترونیکی : ayandeganpub@gmail.com
وب سایت : http://www.ayandeganpub.com
شناسه شابك : [۳۹۸-۶۰۰],[۵۰۸۰-۶۰۰],[۶۶۰۴-۹۶۴],[۹۰۷۰۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آیندگان

فهرست كتاب های ناشر