اختر


مدیر مسئول : محمدی‌آسیابی، صمد
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی : ابتدای خ. طالقانی، روبروی مصلی
صندوق پستی : ۵۱۳۷۷۸۳۷۷۹
تلفن : ۳۵۵۵۵۳۹۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۱۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۵۵۵۵۱۳۷
شماره پروانه نشر : ۱۴۵۷ دائم
پست الکترونیکی : akhtar_pub@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۴۸۶-۶۰۰],[۵۱۷-۹۶۴],[۶۷۵۶-۹۶۴],[۸۱۰۵-۹۶۴],[۹۰۵۲۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : اختر

فهرست كتاب های ناشر