خوروش


مدیر مسئول : وطنخواه، رشید
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی : خ. امام خمینی، نرسیده به چهارراه آبرسان، روبروی کوی بزرگمهر
صندوق پستی : ۵۱۳۷۷۱۴۸۴۸
تلفن : ۳۳۳۶۹۵۲۵ ، ۳۳۳۶۲۹۲۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۴/۰۱/۱۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۵۶۹ دائم
پست الکترونیکی : public3khorvash@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۳۸۱-۹۶۴],[۵۶۳۵-۹۶۴],[۵۸۶۱-۹۶۴],[۹۰۵۳۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : خوروش

فهرست كتاب های ناشر