عرشان (وابسته به موسسه فرهنگی هنری عرشان)


مدیر مسئول : نورآذرخشکناب، سیدسلمان
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. فاطمی، مقابل سازمان آب، ساختمان سفید، پ. 189، ط. هفتم
صندوق پستی :
تلفن : ۲۲۸۵۴۷۴۷ ، ۸۸۹۵۳۱۵۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۸۹/۱۱/۰۳ (اطلاعات این انتشارات موجود نیست)
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۶۶۶۲ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۸۷۰۵-۹۶۴],[۹۵۰۵۷-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : عرشان (وابسته به موسسه فرهنگی هنری عرشان)

فهرست كتاب های ناشر