دادگستر


مدیر مسئول : سمیعیان، حسن
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. ولیعصر، بلوار کشاورز، ابتدای خ. فلسطین جنوبی، ک. شهید ذاکری، بن‌بست سوم، پ. 6
صندوق پستی : ۱۴۱۶۷۵۳۶۸۳
تلفن : ۸۸۹۰۴۴۶۵ ، ۰۹۱۲۷۶۲۱۷۶۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۲۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۹۱۰۳۳۳
شماره پروانه نشر : ۱۵۸۷ دائم
پست الکترونیکی : nashredadgostar@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۲۸۲-۶۰۰],[۲۶۲۶-۹۶۴],[۶۳۵۲-۹۶۴],[۹۰۴۳۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دادگستر

فهرست كتاب های ناشر