آراس


مدیر مسئول : روحانی، کمال
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : کردستان - سنندج
نشانی پستی : چهارراه شهدا، پاساژ عزتی
صندوق پستی : ۶۶۱۴۶۳۶۳۵۳
تلفن : ۲۲۲۸۳۴۱ ، ۳۳۱۲۸۳۴۱ ، ۰۹۱۴۱۶۸۹۵۱۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۱۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۲۲۲۸۳۴۱
شماره پروانه نشر : ۶۰۱۴ موقت
پست الکترونیکی : arasbooks73@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۸۵۶-۶۰۰],[۶۸۴۰-۶۰۰],[۷۶۸۲-۶۰۰],[۶۲۴۸-۶۲۲],[۸۶۲۰-۹۶۴],[۹۵۰۹۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آراس

فهرست كتاب های ناشر