الهادی


مدیر مسئول : فیضی، حسین
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : م. الهادی، خ. خاک فرج، مقابل پل رضوی
صندوق پستی : ۳۷۱۹۷۵۹۳۷۱
تلفن : ۳۶۶۱۶۱۲۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۲/۱۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۳۵۲ دائم
پست الکترونیکی : alhady87@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۴۰۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : الهادی

فهرست كتاب های ناشر