اطلاعات


مدیر مسئول : مرتضویان‌فارسانی، زین‌العابدین
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. میرداماد، خ. نفت جنوبی، ساختمان روزنامه اطلاعات، انتشارات اطلاعات
صندوق پستی : ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱
تلفن : ۲۹۹۹۳۴۱۹ ، ۲۹۹۹۳۲۴۲ ، ۲۹۹۹۳۳۰۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۰۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۲۲۲۵۸۰۲۲
شماره پروانه نشر : ۳۳۹۶ دائم
پست الکترونیکی : ettelaat@ettelaat.com
وب سایت : http://www.ettelaat.com
شناسه شابك : [۴۳۵-۶۰۰],[۴۲۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : اطلاعات

فهرست كتاب های ناشر