دیگر وب سایت ها

اطلاعاتی و خدماتی

شابک
اهل قلم
بازار نشر
اهداي كتاب
آقا بزرگ (بانک اطلاعات نسخه های خطی)
جشنواره های فرهنگی

كتاب سال جمهوری اسلامی ایران
جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران
نقد کتاب
نشان شیرازه؛ دو سالانه طراحی کتاب ایران


مجلات و نشریات تخصصی

فصلنامه های نقد کتاب
فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی
فصلنامه نقد کتاب ادبیات
فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات
فصلنامه نقد کتاب ایران و اسلام
فصلنامه نقد کتاب تاریخ
فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی
فصلنامه نقد کتاب علوم محض و کاربردی
فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق
فصلنامه نقد کتاب قرآن و حدیث
فصلنامه نقد کتاب فلسفه،کلام و عرفان
فصلنامه نقد کتاب میراث
فصلنامه نقد کتاب هنر
کتاب ماه
کتاب هفته
اخبار

روابط عمومی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران
خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)