ردیف تصویر عنوان شمارگان تعداد صفحات ناشر قیمت (ریال)
۱ نحله و اجرت‌المثل ۱۱۰۰ ۱۳۰ ۲۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۲ ایل کلهر از نگاهی دیگر با تاکید بر ساخت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ۱۱۰۰ ۱۷۲ ۴۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۳ حیوانات ۱۰۰۰ ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۴ قصه جنگل خشک ۲۰۰۰ ۲۴ مشاهده ی جزئیات
۵ لگوهای رنگارنگ، چیده‌شدن هماهنگ: آموزش مهارت‌های خلاقانه ،جهت افزایش و رشد توانایی‌های ذهنی در کودکان ۵۰۰۰ ۱۲ ۱۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۶ لبخند شاعر: مجموعه عکس‌های کوروش ادیم از شاعران معاصر ۵۰۰ ۱۵۶ ۸۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۷ پناهندگان و مهاجران ۷۵۰ ۳۲ ۲۳۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۸ درگیری‌های جهانی ۷۵۰ ۳۲ ۳۳۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۹ فقر و گرسنگی ۷۵۰ ۳۲ ۳۳۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۰ نژادپرستی و تعصب ۷۵۰ ۳۵ ۳۳۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۱ بلدی دوست پیدا کنی؟ ۲۰۰۰ ۳۶ ۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۲ حالا دیگه وقت خوابه! ۲۰۰۰ ۲۴ ۱۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۳ ابر سیاه دروغ ۱۰۰۰ ۳۶ ۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۴ نترسیم وقتی که با هم هستیم ۱۰۰۰ ۳۲ ۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۵ مامانم گم شده! ۲۰۰۰ ۱۲ ۱۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات