ردیف تصویر عنوان شمارگان تعداد صفحات ناشر قیمت (ریال)
۱ نیچه؛ فیلسوف، روان‌شناس و دجال ۷۰۰ ۶۸۴ ۱,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۲ اهمیت ارنست‌بودن = The importance of being Earnest ۲۰۰ ۷۲ ۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۳ نگاهی گذرا به صنعت شیشه ۱۲۰۰ ۱۵۶ ۲۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۴ برگ‌های گمشده: از تاریخ تمدن اسلامی ۵۰۰ ۵۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۵ وقتی پدر می‌شوی! ۲۰۰۰ ۳۳۶ ۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۶ زیبایی‌های تربیتی حدیث کساء ۱۰۰۰ ۹۴ ۱۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۷ آقا ۱۰۰۰ ۳۷۲ ۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۸ تاش، نگین شاهوار ۱۰۰۰ ۱۸۰ ۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۹ دستور زبان فارسی (به زبان ساده) ۵۰۰ ۴۷ ۱۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۰ ئاوه‌زیار ۵۰۰ ۱۲۰ ۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۱ که‌نووله و شاعیره‌کاش: ئاماده که‌رده‌ی و کوکه‌رده‌یو و سه‌ربه‌ره‌ستی: سیدبهاالدین ناصر مرتضایی ۵۰۰ ۱۸۰ ۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۲ برووسکه‌ی ئه‌وین ۵۰۰ ۱۸۰ ۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۳ خلاصه‌ای از تفکر در اسلام ۱۰۰۰ ۹۶ ۱۷۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۴ بند کفشم باز شد! ۱۰۰۰ ۲۶ ۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۵ پنج جغد خال‌خالی به من نگاه می‌کنند ۱۰۰۰ ۲۰ ۱۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات