ردیف تصویر عنوان شمارگان تعداد صفحات ناشر قیمت (ریال)
۱ قرآن کریم ۳۲۰۰ ۶۱۲ مشاهده ی جزئیات
۲ ایچی‌گو ای‌چی‌یه: هنر ارزشمند هر لحظه زندگی به روش ژاپنی ۱۱۰۰ ۱۷۶ ۳۸۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۳ فرهنگنامه جاودانه‌های تاریخ: زندگی‌نامه فرماندهان شهید استان یزد ۲۰۰۰ ۲۰۸ ۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۴ کتابشناخت حقوق اسلامی (1) ویژه کتب لاتین ۵۰۰ ۲۱۶ ۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۵ برادران کارامازوف ۱۰۰۰ ۵۶۲ مشاهده ی جزئیات
۶ برادران کارامازوف ۱۰۰۰ ۱۱۸۲ مشاهده ی جزئیات
۷ Eat move sleep ۵۰۰ ۲۴۰ ۹۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۸ 13Things mentaly strong people don't do ۵۰۰ ۲۷۲ ۸۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۹ شصت سال ایستادگی و خدمت: خاطرات مهندس محمد توسلی: تجربه مدیریت شهری در دوران بحران (اسفند 1357 تا دی 1359) ۷۵۰ ۴۸۸ ۷۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۰ میدان واشنگتن ۵۰۰ ۲۲۶ ۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۱ عبور از خط قرمز ۱۱۰۰ ۳۵۶ ۶۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۲ نوآوری در کسب و کار از طریق بلاک چین: دیدگاه B3 ۵۰ ۲۳۶ ۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۳ جنبش‌های اجتماعی و فرهنگی ایران در گذر تاریخ: چهار مقاله درباره‌ی رخدادهای قرن اول تا پنجم هجری ۳۰۰ ۸۶ ۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۴ اولین تماس تلفنی از بهشت ۱۰۰۰ ۳۲۰ ۶۹۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۵ The order of time ۵۰۰ ۲۵۲ ۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات