برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

هزار و یک حکایت تاریخی


۳۲۰ صفحه - (در۴جلد ) - جلد ۱(فهرست تمام مجلدات ) - چاپ ۵ - ۴۰۰۰ نسخه ISBN:
تاریخ نشر:۶۹/۰۹/۰۱ قیمت :۶۰۰ ریال
كد دیویی:۹۰۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی