برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

گزیده اشعار کسائی مروزی

موضوع(ها):
پدیدآور(ان):
شارح:جعفر شعار

ناشر (ان):
چاپ و نشر بنیاد

۷۶ صفحه - چاپ ۲ - ۳۰۰۰ نسخه ISBN:
تاریخ نشر:۶۸/۰۱/۰۱ قیمت :۳۲۰ ریال
كد دیویی:۸fa۱.۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی