برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

گزیده اشعار منوچهری دامغانی

موضوع(ها):
پدیدآور(ان):
گردآورنده:افشاراحمدعلی امامی

ناشر (ان):
چاپ و نشر بنیاد

۲۴۴ صفحه - چاپ ۲ - ۳۰۰۰ نسخه ISBN:
تاریخ نشر:۶۸/۰۱/۰۱ قیمت :۸۰۰ ریال
كد دیویی:۳۹۸
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی