برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

گزیده تاریخ جهانگشای جوینی

موضوع(ها):
پدیدآور(ان):
نويسنده:جعفر شعار

ناشر (ان):
چاپ و نشر بنیاد

۳۱۳ صفحه - چاپ ۱ - ۳۰۰۰ نسخه ISBN:
تاریخ نشر:۶۸/۰۱/۰۱ قیمت :۱۵۰۰ ریال
كد دیویی:۹۵۵.۰۶۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی