برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

شورا، تقویت حضور مردم و تمرکززدایی


۱۲۰ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۳۰۰۰ نسخه ISBN: 964-8192-81-2-
تاریخ نشر:۸۴/۰۲/۱۷ قیمت :۱۴۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۵۴.۵۵۰۲۲۸۸
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
مطالب کتاب حاضر دربردارنده‌ی اطلاعاتی است در زمینه‌ی شوراهای روستایی و مشارکت مردم در آبادانی روستاها. در فصل اول درباره‌ی اهداف، محدودیت‌ها، مسئولیت پذیری مردم و نیازهای محیطی به شوراهای اسلامی روستایی سخن می‌رود. مطالب فصل‌های بعدی عبارت‌اند از: "پیشینه‌ و تجارب" (مشارکت و توسعه روستایی و تئوری دولت، نقش نهادها در توسعه‌ی محلی، مدیریت جامعه‌ی روستایی ایران و سیر تحول آن، شورا به عنوان یک سازمان محلی)"؛ "پیشینه‌ی تجربی و بررسی عملکردها" (ارزیابی کارکرد و مسئولیت شوراهای اسلامی روستایی)، "ظرفیت و توانمندی شوراهای اسلامی روستایی".


كتاب قبلی كتاب بعدی