برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

داروخانه در خانه "خانواده سالم با تغذیه مناسب"


۳۴۶ صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ ۳ (فهرست تمام چاپ ها ) - ۵۰۰۰ نسخه ISBN: 964-6935-23-0-
تاریخ نشر:۸۴/۱۰/۲۴ قیمت :۳۵۰۰۰ ریال
كد دیویی:۶۱۵.۳۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی