برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

گستره مدیریت در صنعت "جامع و فراگیر": "فراگردها"


۴۷۲ صفحه - (در۴جلد ) - جلد ۲(فهرست تمام مجلدات ) - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۵۰۰ نسخه ISBN: 964-8555-07-9-
تاریخ نشر:۸۴/۱۱/۰۲ قیمت :۴۵۰۰۰ ریال
كد دیویی:۶۵۸.۵
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
جلد دوم از این مجموعه با عنوان "فراگردها" متضمن کنش‌های فرایندی مدیریت در صنعت است که طی آن راه‌کارهایی برای مدیران در این حوزه مطرح گردیده است. مطالب کتاب به صورت عملی برای کاربران این اهداف را دربردارد: "افزایش توانایی‌های نظارتی کاربران"، "بهبود ارتباط ذهنی با مجموعه‌ی مدیران"، "توانمندی‌ مدیران در گروه‌های کار"، "هماهنگی و هم‌سویی با محیط‌های فنی کار"، "ایجاد ارتباط سیستمی بین فرایندها" و "اقدام جهت رفع نیازهای فرایندها".


كتاب قبلی كتاب بعدی