برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

مراقبتهای بهداشتی در جامعه تعامل در عملکرد پرستاری جامعه‌نگر


۱۰۰ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ISBN: 964-7809-12-3-
تاریخ نشر:۸۴/۱۲/۲۲ قیمت :۴۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۶۱۰.۷۳۴۳
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
جلد دوم از مجموعه‌ی حاضر، حاوی مطالبی است درخصوص ارتباط میان بیمار و پرستار و مراقبت‌های بهداشتی که تحت پاره‌ای از این عناوین بازگو شده است: دیدگاه‌های موافق و مخالف مراقبت، ساختارهای اجتماعی از گذشته تا آینده، فشارهای اجتماعی، بلوغ حرفه‌ای، کاربرد ارتباط مراقبت در پرستاری، چارچوب مراقبت، و عناصر مراقبت.


كتاب قبلی كتاب بعدی