برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

آستانه‌های کنترل علف‌های هرز از تئوری تا عمل


۵۴ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 964-95551-1-0-
تاریخ نشر:۸۵/۰۲/۱۲ قیمت : ریال
كد دیویی:۶۳۲.۵
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
در این مجموعه سعی شده است با بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه‌ی آستانه‌های علف‌های هرز و هم‌چنین با نظرخواهی از اعضای انجمن‌های علوم علف‌های هرز امریکا و اروپا، ضمن عرضه‌ی مفهوم آستانه‌ها و نتایج این تحقیقات، چالش‌ها و قابلیت‌ کاربرد آن‌ها در مدیریت علف‌های هرز بحث و بررسی شود. به تصریح مولف: به طور کلی عدم پذیرش آستانه‌ها به یک عنوان ابزار تصمیم‌گیری در مدیریت علف‌های هرز مربوط به مسائلی از قبیل نگرانی‌های ناشی از افزایش بانک بذر خاک از طریق جمعیت علف‌های هرز زیر آستانه، عدم یکنواختی توزیع مکانی علف‌های هرز در مزرعه، و عدم ثبات پارامترهای آستانه‌ها است. به علاوه از نظر بیولوژی و اکولوژی جمعیت بین علف‌های هرز و حشرات تفاوت‌های اساسی وجود دارد و لذا برای این دو گروه از آفات آستانه‌ها نمی‌توانند کاربرد یکسانی داشته باشند".


كتاب قبلی كتاب بعدی