برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

نثر پارسی در آیینه تاریخ (گزیده متون تاریخی)


۶۶۲ صفحه - (در۳جلد ) - جلد ۳(فهرست تمام مجلدات ) - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 964-445-731-5-
تاریخ نشر:۸۵/۰۲/۲۳ قیمت : ریال
كد دیویی:۸fa۸.۸۰۰۸
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
در مجلد سوم این مجموعه، نمونه‌ها و برگزیده‌هایی از نثر دوره‌ی قاجار فراهم آمده است. این نوشته‌ها شامل نامه‌ها، سفرنامه‌ها، مکاتبات، گزارش‌ها، خاطرات، اسناد و نظایر آن است که از نظر تاریخی حایز اهمیت‌اند. نوشته‌های این مجموعه از این شخصیت‌هاست: حاج میرزا آقاسی، عباس میرزا، ابوالحسن خان ایلچی، آجودانباشی حسین خان نظام‌الدوله، میرزا صالح شیرازی، میرزا ابوطالب خان، میرعبداللطیف خان شوشتری، قائم مقام فراهانی، محمدعلی غفاری، میرزا تقی خان امیرکبیر، فرخ خان امین‌الدوله، فرهاد میرزا معتمدالدوله، حسین قلی خان، عبدالحسین میرزا فرمانفرما، ناصرالدین شاه، مخبرالسلطنه هدایت، محمدمهدی شریف کاشانی، ادیب الملک، تاج‌السلطنه، ظهیرالدوله، مستشارالدوله، اعتمادالسلطنه، یوسف معیث‌السلطنه، مسعود میرزا ظل‌السلطان، دوستعلی خان معیرالممالک و دیگران.


كتاب قبلی كتاب بعدی