برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

معاینه بالینی دام‌های مزرعه


۶۲۸ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 964-03-5478-3-
تاریخ نشر:۸۶/۰۱/۲۹ قیمت :۵۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۶۳۶.۰۸۹۶۰۷۵
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
هدف از نگارش این کتاب، کمک به دامپزشکان برای انجام معاینه‌ی بالینی و دقیق دام است. بر این اساس در بخش نخست کتاب، مبانی معاینه‌ی بالینی شرح داده شده است. بخش دوم که پیکره‌ی اصلی کتاب را تشکیل می‌دهد به معاینه‌ی بالینی گاو اختصاص دارد. پس از فصلی درباره‌ی معاینه‌ی عمومی گاو هر فصل به یک عضو یا ناحیه‌ای از بدن گاو اختصاص داده شده است. در هریک از این بخش‌ها فهرستی برای چگونگی انجام معاینه و نابهنجاری‌هایی موجود عرضه می‌شود. در بخش‌های دیگر کتاب، معاینه‌ی بالینی گوسفند و بز آورده شده و در جاهایی که معاینه‌ی دستگاه بدن گوسفند و بز به گاو شباهت داشته باشد، خواننده به آن قسمت از معاینه‌ی گاو ارجاع داده شده است. گفتنی است معاینه‌ی بالینی شامل بررسی بود یا نبود کلیه‌ی نابهنجاری‌های بالینی و عوامل مستعد خطرزاست. این شیوه به شکل ایده‌آل چند مرحله‌ را طی می‌کند: شکایت دام‌دار، تاریخچه‌ی بیماری، تاریخچه‌ی مزرعه و مشخصات بیمار در همان زمان گفت‌وگو با دامدار یا مهتر دام، مشاهده‌ی دام و محیط نگهداری آن، و معاینه‌ی بالینی دام و در صورت نیاز ارزیابی‌های تکمیلی.


كتاب قبلی كتاب بعدی