برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

راهنمای علف‌های هرز مزارع برنج و روش‌های مبارزه


۲۲۸ صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ ۱ - ۲۰۰۰ نسخه ISBN: 964-520-060-1-
تاریخ نشر:۸۶/۰۸/۲۲ قیمت : ریال
كد دیویی:۶۳۳.۱۸۹۵
زبان كتاب:فارسی محل نشر:البرز - کرج

معرفی مختصر كتاب
علف‌های هرز آفت اصلی و عامل محدودکننده‌ی تولید برنج محسوب می‌شوند. در تعریف کلی، علف هرز، گیاهی است که به طور ناخواسته در مکانی بروید. جامعه‌ی علف‌های هرز در یک مزرعه تحت تاثیر شدید نوع عملیات و اقداماتی است که در آن مزرعه انجام می‌شود.کشت مداوم برنج با یک سیستم زراعتی ثابت همانند برنج‌ غرقابی، منجر به ظهور علف‌های هرز سازگار با آن شرایط می‌شود. در مقابل با یک تناوب زراعی متناسب، جامعه‌ی متفاوتی از علف‌های هرز به وجود می‌آید. آلودگی مزرعه‌ی برنج به علف‌های هرز در درجه‌ی نخست به لحاظ مزاحمت در رشد گیاه برنج و در نهایت کاهش محصول مورد توجه قرار می‌گیرد. با توجه به این که زراعت‌ این نوع برنج از نظر اقتصادی و معیشتی حایز اهمیت است در این کتاب، شناخت بهتر علف‌های هرز مزارع برنج غرقابی و راه‌های مختلف مبارزه با آن‌ها از جنبه‌های کاربردی به بحث گذاشته شده است. بر این اساس موضوعات کتاب به این قرار است: اهمیت علف‌های هرز در زراعت برنج، علف‌های هرز مزارع برنج، طبقه‌بندی بتانیکی و شرح علف‌های هرز مزارع برنج، مبارزه با علف‌های هرز، اصول کاربرد علف‌کش‌ها، و مدیریت کنترل بعضی علف‌های هرز مزارع برنج.


كتاب قبلی كتاب بعدی