برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

مهار بنیادی سن گندم: بر اساس ریشه‌یابی طغیان‌ها و گسترش آفات در ایران


۱۶۶ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۵۰۰ نسخه ISBN: 964-6667-36-8-
تاریخ نشر:۸۶/۰۹/۰۷ قیمت : ریال
كد دیویی:۶۳۳.۱۱۹۰۹۵۵
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
سن گندم ضمن آن که مهم‌ترین مساله‌ی گیاه‌پزشکی ایران است، از پیچیده‌ترین و دشوارترین حشرات خسارت‌زا به شمار می‌رود. دوره‌ی فعالیت این حشره در مزرعه کوتاه است و این خود دشواری‌هایی را در برخورد با این آفت برای مبارزه و جلوگیری از خسارت آن به همراه دارد. هم‌چنین این حشره در نقاط آبی جابه‌جایی‌های مهمی را انجام داده است: به این معنی که پس از حدود دو و نیم تا سه ماه فعالیت در مزارع، به منظور تابستان و زمستان گذرانی عازم نقاط دیگری می‌شود. در این راستا در کتاب حاضر، مطالبی در باب مهار بنیادی این حشره بر اساس ریشه‌یابی طغیان‌ها و گسترش آفت در ایران بیان شده است. هم‌چنین قوانین مربوط به پراکنش و فراوانی جمعیت این آفت در نقاط مختلف کشور، ریشه‌یابی نوسان‌های جمعیتی سن گندم در ارتباط با اثرات غیرمستقیم عوامل اقلیمی، چگونگی بهره‌گیری از عامل کلیدی غذا برای مهار بنیادی سن گندم، ارتباط بین بعضی تغییرات فیزیولوژیک این حشره و میزان ذخیره‌سازی و... مطرح شده است. در ادامه نیز مطالبی در باب زنبورهای مهم پارازتیومیدیس گندم و پرورش آن‌ها و مگس‌های پارازیتومیدیس گندم (به منزله‌ی دشمنان طبیعی سن گندم) و... برای از بین بردن این حشره بیان شده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی