برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

الصحیفه الکامله السجادیه = ... The perfect book of imam Zaynul - A'abideen A'li


۳۱۴ صفحه - وزیری - چاپ ۵ - ۵۰۰۰ نسخه ISBN:
تاریخ نشر:۷۴/۰۷/۲۰ قیمت :۶۰۰۰ ریال
كد دیویی:۲۹۷.۷۷۲
زبان كتاب:عربی/انگلیسی محل نشر:قم - قم

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی