برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

آموزش و ارزشیابی مهارت‌های زندگی: برقراری ارتباط و مقابله با تعارض


۶۴ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۳۰۰۰ نسخه ISBN: 978-964-318-548-0
تاریخ نشر:۸۸/۰۳/۰۹ قیمت :۱۶۰۰۰ ریال
كد دیویی:۶۵۸.۳۱۴۵
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
رفتارهای فردی و اجتماعی، عناصر اساسی‌ای هستند که بر موفقیت دانش‌آموز در فرآیند یادگیری تاثیر می‌گذارند. وجود شخصیت‌های متفاوت و نقش‌هایی که در مدرسه وجود دارد، زمینه‌ساز پیدایش اقسام روابط میان افراد می‌شود. اما این نوع ارتباطات، همواره دلخواه نیستند. در این صورت، برقراری ارتباط موثر مهم است، اما ناتوانی ما در این زمینه می‌تواند مبنای بروز اختلاف شود. روش معلم در چاره‌اندیشی اختلاف‌ها نقش مهمی در ایجاد این فرهنگ در کلاس دارد. در این کتاب، که برای استفادة معلمان، دبیران و مدرسان مراکز تعلیم و تربیت نگارش یافته است، ویژگی‌های برقراری ارتباط کارآمد بررسی و مطالبی از این دست بیان شده است: نقش معلم، سازماندهی کلاس، استراتژی‌ها و فعالیت‌ها، رابطة بین برقراری ارتباط و مقابله با تعارض، ارزش‌یابی و ثبت سوابق، و مقدماتی برای شروع کلاس.


كتاب قبلی كتاب بعدی