برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

رادیو در عصر جهانی‌شدن


۳۴۲ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۲۰۰۰ نسخه ISBN: 978-964-8828-66-5
تاریخ نشر:۸۸/۰۳/۳۰ قیمت :۲۵۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۸۴.۵۴
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
نگارنده در این کتاب ضمن بررسی نقش رادیو در جامعة معاصر، آن را در عرصة جهانی بررسی می‌کند. توجه خاص به تاثیر اینترنت، دیجیتالی شدن و جهانی شدن بر اقتصاد سیاسی رادیو و تاکید بر ارتباط میان موسیقی در رادیو و تاثیر قالب‌بندی و نقش‌های گستردة فرهنگی که این رسانه در هویت‌بخشی و تغذیة ذائقة موسیقیایی مردم ایفا می‌کند از نکات مطرح در کتاب است. نگارنده رادیو را به صورت رسانه‌ای سرشار از تناقضات فوق‌العاده، رسانه‌ای ارزان و در دسترس اما شدیدا تحت حاکمیت قالب‌های مستحکم و شرکت‌های چند ملیتی و رسانه‌ای فوق‌العاده صمیمی، اما با قابلیت‌ ایجاد اجتماعی گسترده از شنوندگان در سرتاسر جهان به تصویر می‌کشد.


كتاب قبلی كتاب بعدی