برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

خانواده در ایران و اسلام


۱۶۰ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 978-964-9992-93-8
تاریخ نشر:۸۸/۰۸/۲۵ قیمت :۲۲۰۰۰ ریال
كد دیویی:۲۹۷.۴۸۳
زبان كتاب:فارسی محل نشر:کرمانشاه - کرمانشاه

معرفی مختصر كتاب
نویسنده در پیش‌گفتار کتاب حاضر اذعان می‌دارد: «خانواده یکی از ارکان عمده و از نهادهای اصلی هر جامعه به شمار می‌رود. در واقع هر خانواده را باید سنگ‌بنای جامعه دانسته و مهد پرورش فکر و اندیشه و اخلاق و تعالی روح انسانی به حساب آورد. فرایند توسعه، فرهنگ و هنر کشور، بدون وجود افرادی با شخصیت اجتماعی رشد یافته امکان‌پذیر نیست و در این زمینه، خانواده بنیادی‌ترین و مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در فرایند جامعه‌پذیری و تکوین شخصیت اجتماعی در انسان به شمار می‌رود... می‌توان رشد و توسعة شخصیت را از طریق ارائة آموزش صحیح از جانب خانواده، در زمان خردسالی در مسیر مطلوبی هدایت کرد... در این کتاب کوشش شده است تا با بهره‌گیری از آموزه‌های اسلام، کتاب‌های، پیشینة مطالعاتی و تحقیقاتی انجام‌شده از سوی صاحب‌نظران در این زمینه، مطالعه، بررسی و تحلیل شود.


كتاب قبلی كتاب بعدی