برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

نیم نگاهی به مدیریت، طرح و برنامه در قرآن


۷۸ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۳۰۰۰ نسخه ISBN: 978-964-7607-58-2
تاریخ نشر:۸۸/۱۱/۱۱ قیمت :۸۰۰۰ ریال
كد دیویی:۲۹۷.۱۵۹
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
طرح‌ها، غالبا بر مبنای پیش‌بینی‌ها، برآوردها و فرضیات بنا می‌شوند، ولی اساس برنامه‌ها بر حقایق و واقعیات است. هرچقدر فرضیات و برآوردها به حقایق نزدیک‌تر باشند، استحکام و صحت طرح بیش‌تر و برنامه‌ای که بر اساس آن تدوین می‌شود، به موفقیت نزدیک‌تر است. دربارۀ طرح برنامه در قرآن نیز چنین است، چون قرآن وحی حضرت حق است و پروردگار عالم به همة غیب و شهود و تمام هستی پدیده‌ها، قبل از خلقت، بعد از آن و سرانجام همة امور، عالم است و همه‌چیز در دست قدرت اوست، بنابراین در طرح از منظر قرآن، فرضیات و برآوردها تماما حقایق و واقعیت‌ها هستند و در حقیقت، همة امور عالم دارای طرح و برنامه‌ها هستند. از جمله درس‌هایی که از حقایق و واقعیت‌های طرح و برنامه‌ در قرآن می‌توان گرفت این است که برای رسیدن به هر هدفی باید طرح و برنامه وجود داشته باشد؛ طرح و برنامه هر دو باید قابلیت انعطاف داشته باشند؛ و در برنامه‌ریزی باید زمینة هر مرحله و مرحلة قبل مهیا باشد یا این که هر مرحله پلة مرحلة بعد باشد. در کتاب حاضر، ضمن بیان تعریف لغوی طرح و برنامه، وجه تمایز این دو اصطلاح مطرح و ضرورت مدیریت با طرح و برنامه از نگاه تشیع و قرآن بررسی شده است. در پایان کتاب نیز، نتایج مباحث بیان شده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی