برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

شکست ستمگران


۱۲ صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ ۱ (فهرست تمام چاپ ها ) - ۵۰۰۰ نسخه ISBN: 978-600-5878-16-5
تاریخ نشر:۸۹/۰۵/۱۷ قیمت :۷۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۹۸.۲۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
منوچهر ـ نوة ایرج ـ تحت تعلیمات فریدون شاه، به پهلوانی بزرگ و نیرومند تبدیل شد و با سپاهی از پهلوانان نامدار هم‌چون سام، قباد، قارون و پسر کاوة آهنگر و گرشاسپ برای نابود کردن سلم و تور آماده شد. خبر انتقام گرفتن منوچهر از سلم و تور به علت کشته شدن ایرج به دست آنها به گوش سلم و تور رسید و آنها از روی فریبکاری پیکی با هدایای گران‌قیمت نزد فریدون فرستادند و اظهار پشیمانی نمودند، اما فریدون پی برد که آنها نقشة کشتن منوچهر را در سر دارند. لشکر سلم‌ و تور و سپاه ایران در همان دشتی که ایرج، بی‌گناه و ناجوانمردانه کشته شده بود به هم رسیدند، منوچهر آن دو برادر ستمگر را به سزای عملشان رساند. پس از بازگشت از جنگ، فریدون‌شاه او را به عنوان فرمانروای کشور به همه معرفی کرد و تاج شاهی را بر سر او گذاشت. این کتاب مصور برگرفته از شاهنامة فردوسی است که برای گروه سنی «ب» و «ج» به نگارش درآمده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی