برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

اسلامی انقلاب کی حقائق

موضوع(ها):
ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی، 1357

پدیدآور(ان):
ناشر (ان):
سروش

۳۷ صفحه - چاپ ۱ - ISBN:
تاریخ نشر:۶۵/۰۱/۰۱ قیمت :۲۵ ریال
كد دیویی:۹۵۵.۰۸۴
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی