برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

روش‌های کاربردی تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی در ایران


۸۰ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 978-964-8902-76-1
تاریخ نشر:۸۹/۰۸/۲۲ قیمت :۳۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۳۳.۳۳۰۹۵۵
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
مهم‌ترین عامل در تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی، یکپارچه‌سازی آن است. یکپارچه‌سازی عبارت‌ است از: تجمیع قطعات پراکنده که هر یک از زارعان در یک قطعه کشاورزی کنند. به گونه‌ای که بعد از یکپارچه‌سازی، هر زارع، دارای یک قطعه زمین باشد. آخرین بررسی‌های صورت گرفته، نشان می‌دهد که در مجموع کل اراضی کشاورزی ایران، تنها در ۲ /۱میلیون هکتار آن عملیات تجهیز و نوسازی انجام شده است. در پژوهش حاضر، ضمن بیان تعریفی از یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی، ضرورت‌های یکپارچه‌سازی از دیدگاه‌های اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و منابع طبیعی مطرح و نحوة اجرای آن در اراضی کشاورزی ایران بیان شده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی