برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

حکایت‌های فلسفی


۱۴۴ صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۶۵۰ نسخه ISBN: 978-964-7694-96-4
تاریخ نشر:۸۹/۱۰/۱۸ قیمت :۲۵۰۰۰ ریال
كد دیویی:۸۱۳
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
کتاب حاضر حاوی 60 حکایت و داستان کوتاه از شرق و غرب است. نویسندة کتاب که خود روزگاری معلم مدرسه بوده، می‌کوشد به کمک این حکایات، خوانندة خود را با اندیشه‌ها و پرسش‌های اساسی فلسفه آشنا کند. کتاب حاضر از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول حکایت‌ها بیان می‌شود؛ و بخشی به نام در محضر فیلسوف برای طرح اندیشه‌های فلسفی و پرسش‌های مربوط به حکایت‌هاست. بخش دوم نیز شرح و تفسیر حکایت و گرفتن نتیجة اخلاقی و تشخیص طنز و مزاح موجود در حکایت‌هاست. حکایت‌ها حامل پیش‌فرض‌هایی سیاسی یا دینی‌اند و زمینة بحث و گفت‌وگوی فلسفی را برای بچه‌های ده‌سال به بالا فراهم می‌کند. این کتاب به بیش از ده زبان زندة دنیا ترجمه شده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی