برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

قصه‌هایی از سغد


۲۰۶ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 978-964-426-469-6
تاریخ نشر:۹۰/۰۲/۱۴ قیمت :۴۵۰۰۰ ریال
كد دیویی:۸fa۳.۶۲۰۸
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
این کتاب، دربردارندة نوزده قصة بازنویسی شده به زبان سغدی ـ از مهم‌ترین زبان‌های ایرانی میانة شرقی ـ است. در بازنویسی این قصه‌ها که بر دو دسته قصه‌های دینی و غیردینی تقسیم می‌شوند، نخست مقدمه‌ای برای آشنایی یافتن اصلی قصه و دست‌نویس آن ارائه شده و سپس پژوهش‌هایی که تاکنون درباره متن اصلی سغدی صورت گرفته، معرفی شده است. آن‌گاه، صورت بازنویسی شدة هر قصه همراه با روایت یا روایت‌های مشابه، در منابع دیگر آورده شده است. در پیوست پایانی کتاب نیز افزون بر نقشة راه ابرایشم و سرزمین سغود نمونه‌هایی از خط سغدی، جدولی بر پایة ساختار برخی قصه‌ها و تطبیق آن با فهرست «آرنه ـ تومسپون» و «مازلف» عرضه شده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی