برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

مدل تعالی موسسه‌های پژوهشی


۲۳۴ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۲۵۰ نسخه ISBN: 978-964-7519-74-8
تاریخ نشر:۹۰/۰۹/۰۸ قیمت :۶۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۶۵۸.۵۶۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
نویسندگان در این کتاب ضمن بازنویسی مفاهیم تعالی سازمانی برای مؤسسه‌های پژوهشی، مدل جامعی را برای ارزیابی و خودارزیابی آن‌ها و حرکتشان در مسیر تعالی ارائه کرده‌اند. در این مسیر نخست مفهوم تعالی سازمانی و خلاصه‌ای از مدل‌های تعالی سازمانی شرح داده شده است. سپس فرآیند طراحی مدل تعالی مؤسسه‌های پژوهشی و نیز تصویر کلی مدل شامل مفاهیم بنیادین، معیارها و منطق ارزیابی و ارتباط این بخش‌ها با یکدیگر بیان شده است. در ادامه جایگاه مدل تعالی در دستیابی به خودارزیابی سازمانی تبیین شده است. در پایان نیز برای آشنایی هر چه بیشتر مخاطبان با مدل، یک نمونه گزارشِ بازخوردِ حاصل از نتایجِ ارزیابی بر مبنای مدل تعالی مؤسسه‌های پژوهشی، به همراه پرسش‌نامة نود سؤالی خود ارزیابی براساس مدل تعالی و چگونگی امتیازدهی به پرسش‌های آن، پیوست شده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی