برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

شناخت، پیشگیری و مقابله با مصرف شیشه و اکستازی


۸۸ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۱۰۰ نسخه ISBN: 978-964-2613-30-4
تاریخ نشر:۹۰/۱۲/۲۴ قیمت :۱۷۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۶۲.۲۹۹
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
کتاب حاضر، دربارة اکستازی و عوارض ناشی از آن نوشته شده است. بدین ترتیب در گام نخست از کتاب اطلاعاتی دربارة اعتیاد، انواع مواد مخدر، مراحل اعتیاد و درمان آن ارائه شده و سپس به معرفی و شرح اکتسازی و تاریخچة آن، ترکیبات شیمیایی، نام‌های متداول (عشق، خلسه، قرص شیطان، آدم و...)، مکانیسم عمل و تأثیر اکستازی بر مغز، طریقة مصرف و حالات پس از آن، عوارض جسمی و روانی مصرف، مواد منع مصرف، دلایل افزایش مصرف اکستازی در جهان و... پرداخته شده است. در پایان نیز ضمن تبیین نقش والدین در اعتیاد به اکستازی با ارائة بررسی‌های موردی در این زمینه، توصیه‌هایی کاربردی به منظور پیشگیری از اعتیاد به اکستازی در اختیار والدین قرار گرفته است.


كتاب قبلی كتاب بعدی