برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

انسان در جستجوی معنی


۲۵۶ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۲۸ (فهرست تمام چاپ ها ) - ۲۲۰۰ نسخه ISBN: 978-964-6104-26-6
تاریخ نشر:۹۱/۰۱/۱۹ قیمت :۶۵۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۶۵.۳۴
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
موضوع کتاب حاضر، مباحثی دربارة معنادرمانی است. مطالب این کتاب، گزارشی از اتفاقات و رویدادها و تجارب شخصی یک روان‌کاو از اردوگاه کار اجباری است. در این کتاب، «دکتر ویکتور فرانکل» تجربه‌ای را که منجر به کشف «لوگوتراپی» شد توضیح می‌دهد. او به عنوان یک روان‌درمان‌گر نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از ارزش‌‌های معنوی زندگی هر انسان برای رهایی او از درد و رنج بیماری و روان‌ نژندی استفاده کرد. هر یک از بخش‌های کتاب دربردارندة چند تجربة وی از رویارویی با بیماران است و در هر بخش یکی از مباحث مرتبط با معنادرمانی درج شده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی