برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

اندیشه‌های فقهی در عرصه هنر


۲۲۰ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۲۰۰۰ نسخه ISBN: 978-964-02-1701-6
تاریخ نشر:۹۱/۰۳/۰۲ قیمت :۳۳۰۰۰ ریال
كد دیویی:۲۹۷.۴۸۷
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
موضوع کتاب حاضر، بیان موضوع‌ها و جلوه‌های هنر و بررسی دیدگاه‌های فقها در این‌باره است. این پژوش، که مجلّدی از مجموعة «پژوهش‌های فقهی» است، با هدف بازخوانی نظرات کارآمد و نوپای حاکمان دینی و فقهای صاحب‌نظر دربارة جلوه‌های گوناگون هنر و دعوت از آنان به توجه دوباره به این موضوع و صدور فتواهایی متناسب با نیازهای جامعة معاصر تدوین شده است. کتاب، مشتمل بر چهار گفتار است و نگارنده، در گفتار نخست مسئلة غنا و موسیقی را از منظر فقه بررسی کرده و دیدگاه اجتهادی بسیاری از فقها را در این زمینه بیان نموده است. در گفتار دوم، نقّاشی، مجسمه‌سازی و عکاسی در نظریه‌های مجتهدان مطالعه شده و در بخش بعدی به موضوع سینما و بازیگری پرداخته شده است. آخرین بخش کتاب، مشتمل بر شرح آرای فقهای معاصر دربارة کلیة امور هنری است. مشخّصة این کتاب، بررسی جزء به جزء نظرات فقها و توجّه به فتوای هر مجتهد به صورت جداگانه است.


كتاب قبلی كتاب بعدی