برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

تهافت الفلاسفه


۳۲۴ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۵۰۰ نسخه ISBN: 978-964-244-051-1
تاریخ نشر:۹۱/۰۳/۱۳ قیمت :۹۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۱۸۹.۱
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
کتاب حاضر مشتمل بر برگردان فارسی کتاب «تهافت الفلاسفه» نوشته «امام محمد غزالی« (450ـ505 ق) است. غزالی در آن کتاب در سنت مخالفت با فیلسوفان به نفی آرای فیلسوفان مشاء (فارابی و ابن سینا) پرداخته است. بدین ترتیب غزالی آن کتاب را در چهار مقدمه، بیست مسئله و یک خاتمه تنظیم کرده است. وی در مقدمه نخست فقط روایت فاربی و ابن سینا را از حکمت مشاء ملاک نقد قرار می‌دهد. در مقدمة دوم اختلاف میان فیلسوفان و دیگران را به سه دسته تقسیم می‌کند و فقط در یک دسته که به اصول دین مربوط است به معارضه می‌پردازد. مقدمه سوم بیانگر شیوه تخریبی غزالی است و مقدمه چهارم به بیان این مدعای غزالی اختصاص دارد که از میان مقدمات مورد ادعای فیلسوفان برخی‌ها ضروری نیستند و برخی‌ها را نیز متکلمان تحت نام‌های دیگر تحصیل کرده‌اند. از مسائل بیست‌گانه کتاب نیز مسئله نخست به بررسی حدوث یا قدم جهان می‌پردازد. مسئله دوم تا سیزدهم به اثبات خدا، توحید و صفات او، از جمله علم او به خودش و غیرخودش اختصاص دارد. مسئله پانزدهم و شانزدهم زنده بودن آسمان و غرض محرک آن بررسی می‌شود و پس از این شانزده مسئله، مسائل مربوط به طبیعات مطرح می‌گردد. در خاتمه نیز غزالی در سه مسئله قدم جهان؛ علم نداشتن خدا به جزئیات و استحاله حشر اجساد، به تکفیر فیلسوفان پرداخته است.


كتاب قبلی كتاب بعدی