برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

پیشگامان تاریخ‌نگاری اسلامی در سه قرن نخست هجری


۱۶۸ صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ ۱ - ۳۰۰۰ نسخه ISBN: 978-964-303-440-5
تاریخ نشر:۹۱/۰۴/۰۷ قیمت :۲۴۰۰۰ ریال
كد دیویی:۹۰۷.۰۹۷۶۷۱۰۱۶
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
کتاب حاضر، هشتمین دفتر از مجموعة «آفتاب معرفت» است. این مجموعه با موضوع بررسی سیر تطور موضوعات و زمینه‌های علمی و فرهنگی ایران و اسلام منتشر می‌شود و هدف آن معرفی و بازشناساندن علوم عقلی و نقلی و تجربی و ادبی در تاریخ تمدن اسلام و ایران و باز تعریف ارزش‌های اعتقادی اسلامی و هویت ملی است. موضوع دفتر حاضر بررسی سرگذشت و آثار تاریخ‌نویسان مسلمان در سه قرن نخست هجری است. نگارنده در این اثر، خاستگاه‌های تاریخ‌نگاری اسلامی و تأثیر تاریخ‌نگاری قرآن بر سنت تاریخ‌نگاری اسلامی را تشریح می‌کند. سپس سیر تکوین تاریخ‌نگاری اسلامی را همراه با شرح حال تاریخ‌نگاران شیعه در سه قرن اول هجری تحلیل می‌کند. معرفی تاریخ‌نگاران اموی و شرح زندگی و احوال و آثار آنان، بخش دیگری از این دفتر را به خود اختصاص داده است. اهمیت موضوع، در تأثیر عمیق و ارزشمندی است که تاریخ‌نگاری اسلامی در قرون اولیة اسلام، بر حکمت، تفکر، تعقل و عبرت‌گیری، در دوره‌های بعد داشته است.


كتاب قبلی كتاب بعدی