برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

ایرانشهر


۲۳۲ صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ ۱ - ۳۰۰۰ نسخه ISBN: 978-964-303-448-1
تاریخ نشر:۹۱/۰۴/۰۷ قیمت :۳۳۰۰۰ ریال
كد دیویی:۹۵۵.۰۰۴۴
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
موضوع کتاب حاضر، تعریف «ایرانشهر» از دیدگاه نگارنده و معرّفی ایران فرهنگی است. این اثر که مجلّدی از مجموعة «اقلیم آفتاب» است، با هدف ارائة توصیفی جامع و دقیق از ویژگی‌های جغرافیایی، رویدادهای تاریخی و خصائص فرهنگی مناطق جغرافیایی سرزمین ایران تدوین شده است. نگارنده در این تعریف، ایران را مشتمل بر مجموعه سرزمین‌هایی برمی‌شمارد که در حیات تاریخی و فرهنگی، جزئی از این سرزمین وسیع بوده‌اند؛ فارغ از آن‌که امروز در جغرافیای سیاسی ایران جای داشته باشند و یا در تاریخ پرفراز و نشیب آن، از این سرزمین جدا شده باشند. در این راستا، ایران فرهنگی، جغرافیایی و سیاسی تعریف و مفهوم «ایران فرهنگی» از لحاظ معنایی و مصداقی شرح داده شده است. سپس تداوم حیات ایران فرهنگی در دوران اسلامی بررسی گردیده و در پایان، مؤلّفه‌ها و مشخّصه‌های ایران فرهنگی تبیین شده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی