برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

خلیج فارس در عصر ظهور اسلام


۱۶۰ صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ ۱ - ۳۰۰۰ نسخه ISBN: 978-964-303-439-9
تاریخ نشر:۹۱/۰۴/۰۷ قیمت :۲۳۰۰۰ ریال
كد دیویی:۹۵۵.۷۳۵
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
موضوع این کتاب، شناخت اوضاع خلیج‌فارس و شرایط تاریخی و بازرگانی آن هم زمان با ظهور اسلام است. نوشتار حاضر که مجلّدی از مجموعة «خلیج‌فارس در تمدّن ایران و جهان اسلام» است، با هدف ارائة توصیفی از ویژگی‌های جغرافیایی و رویدادهای تاریخی «خلیج‌فارس» و کشیدن خط بطلان بر روی غرض‌ورزی‌های بعضی شرق‌شناسان بیگانه و با تکیه بر آرای استوار مورّخان گذشته و پژوهش‌های نوین دانشمندان عرصة تاریخ تدوین شده است. نگارنده نخست، نام «خلیج‌فارس» و محدودة جغرافیایی «ایالت فارس» در نخستین متون جغرافیایی مسلمانان را بررسی کرده و تاریخ «خلیج‌فارس» و «کورة فارس» را در عصر ظهور اسلام شرح داده است. سپس، تاریخ بندرها و جزایر خلیج‌فارس در قرون نخستین اسلامی را بیان کرده و در بخش دیگری، آثار و پیامدهای فتوحات در بندرهای شمالی و جنوبی خلیج‌فارس توسّط مسلمانان را برشمرده است. وی در بخش پایانی کتاب، رشد و رونق تجارت دریایی خلیج‌فارس در عصر ظهور اسلام را مطالعه کرده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی