برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

تاریخ‌نگاری اسلامی در مکتب حدیث


۱۶۸ صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ ۱ - ۳۰۰۰ نسخه ISBN: 978-964-303-441-2
تاریخ نشر:۹۱/۰۴/۰۷ قیمت :۲۴۰۰۰ ریال
كد دیویی:۹۰۷.۲۰۱۷۶۷۱
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
موضوع کتاب حاضر، شناخت شیوة تاریخ‌نویسی اسلامی و آشنایی با تاریخ‌نویسان اسلامی است. این نوشتار، با هدف شناخت علل تاریخ‌نویسی اسلامی، نقش «محدّثان» در تاریخ‌نگاری و شناسایی پیشگامان و بنیان‌گذاران تاریخ‌نویسی اسلامی تدوین شده است. نگارنده در این پژوهش، ضمن برشمردن علل روی آوردن مسلمانان به تاریخ‌نگاری و شرح شیوة کار آنان در سال‌های نخستین ظهور اسلام، مکاتب تاریخ نگاری اسلامی را معرّفی کرده و شیوة تاریخ‌نگاری در مکتب حدیث را بررسی می‌کند. وی در ادامه، هجده تن از بنیان‌گذاران و پیشگامان مکتب حدیث در تاریخ‌نویسی را معرّفی کرده و گونه‌های مهمّ آثار حدیثی را از قبیل اطراف، جامع، سنن، شمائل، طبقات، مستخرجات و نوادر را بر شمرده و دربارة هر یک توضیح‌هایی ارائه می‌نماید.


كتاب قبلی كتاب بعدی