برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

با نگاه فردوسی: مبانی نقد خرد سیاسی در ایران


۲۶۴ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۲ - ۳۰۰۰ نسخه ISBN: 964-305-358-X-
تاریخ نشر:۷۷/۰۵/۰۷ قیمت :۱۱۵۰۰ ریال
كد دیویی:۸fa۱.۲۱
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
اثر حاضر، پژوهشی است در باب شاهنامه که در نخستین بخش آن ذیل دو عنوان ((لفظی)) و ((معنایی)) مسائل و دشواری‌های موجود در خواندن و تصحیح شاهنامه بررسی می‌شود، سپس مولف معیارها و ضوابطی برای تشخیص صورت درست در میان ضبط های متفاوت نسخه‌ها به دست می‌دهد .در بخش دوم، ضمن تشریح به مبانی و کارکردهای شهریاری در شاهنامه به عناصر مفید برای شناخت خرد سیاسی در ایران اشاره می‌شود .در آن پژوهنده نشان می‌دهد شاهنامه، افزون بر جنبه‌های داستانی، شعری و زبانی‌اش، متنی است در باب سیاست و آیین کشورداری بخش سوم کتاب به بررسی تعبیر سهروردی از نبرد رستم و اسفندیار و نتایج آن در تاریخ اندیشه و سیاست در ایران اختصاص دارد. این بخش با سه گفتار زیر پایان می‌پذیرد .((خدا در شاهنامه))، ((مرگ در شاهنامه)) و ((رستاخیز در شاهنامه)).


كتاب قبلی كتاب بعدی